ดอกไม้

Posted on: มิถุนายน 12, 2015, by :

อุบลราชธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

ยโสธร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวแดง

ร้อยเอ็ด ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกอินทนิล

ดอกไม้ประจำจังหวัด

มหาสารคาม ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกลั่นทมขาว

ชัยภูมิ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกระเจียว

นครราชสีมา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสาธร

บุรีรัมย์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์

นครพนม ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกกันเกรา

สุรินทร์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกันเกรา