ดอกไม้

Posted on: มิถุนายน 12, 2015, by :

พระนครศรีอยุธยา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกโสน

พิจิตร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

สุพรรณบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์

นครนายก ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์

ปทุมธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

สมุทรปราการ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกดาวเรือง

นครปฐม ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

สมุทรสาคร ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

สมุทรสงคราม ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด ดังนี้