ดอกไม้

Posted on: มิถุนายน 12, 2015, by :

ดอกราชพฤกษ์

ดอกราชพฤกษ์

ดอกเหลืองจันทบูร

ดอกเหลืองจันทบูร

  1. จังหวัดฉะเชิงเทรา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกนนทรี
  2. จังหวัดชลบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
  3. จังหวัดชัยนาท : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกชัยพฤกษ์
  4. จังหวัดชัยภูมิ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกระเจียว
  5. จังหวัดชุมพร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพุทธรักษา
  6. จังหวัดเชียงราย : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพวงแสด