ฟิลิปปินส์

Posted on: มิถุนายน 28, 2015, by :

ชื่อร้านดอกไม้ อุดรธานี

วรรณคดีที่กล่าวถึง

ถิ่นกำเนิด

กระดังงา     รามเกียรติ์ นิราศกลาง    ไทย ฟิลิปปินส์

กาหลง        รามเกียรติ์ อิเหนา บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย นิราศขุนช้างขุนแผน พระอมัยมณี ไทย  พม่า

แก้ว  รามเกียรติ์ อิเหนา ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย ขุนช้างขุนแผน  ไทยพม่า

กุหลาบ       รามเกียรติ์ มัทนะพาธา พระอภัยมณี อิเหนา ทวีปเอเชีย  ทวีปอเมริกา

จำปี  รามเกียรติ์ เงาะป่า ลิลิตตะเลงพ่าย ขุนช้างขุนแผน ไทย  มาเลเซีย อินโดนีเซีย