แข็งแรงทนทาน

Posted on: พฤษภาคม 7, 2015, by :

Polyantha กับกุหลาบประเภท Floribunda กับกุหลาบป่าบางชนิด

กุหลาบหนูจะมีต้นและใบขนาดเล็ก เป็นกุหลาบประเภทใหม่

ที่มีกำเนิดมาประมาณ 50-60 ปีที่แล้ว เป็นกุหลาบที่ย่อส่วนลงมา

จึงเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง นิยมปลูกเป็นไม้ตามแนวรั้ว

และเป็นไม้ประดับแปลง ไม่มีใครรู้ว่ากุหลาบหนูเกิดเมื่อใด

และมีต้นต่อมาจากไหน แต่ส่วนใหญ่ในอเมริกานั้น

นิยมปลูกประดับบ้าน ริมรั้วเตี้ยๆเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงทนทาน

ต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า บางครั้งก็จะตัดดอกมาปักแจกันเล็กๆ

วางบนโต๊ะทำงาน

  1. Climber