Form Flowers

Posted on: เมษายน 11, 2015, by :
  1. ดอกไม้เป็นช่อเป็นแนว (Line Flower) คือ ดอกไม้ซึ่งเป็นดอกหรือกลุ่มช่อดอก ที่เรียงขึ้นไปตามความยาวของก้านดอก มักจะมีรูปทรงที่ดูเป็นเส้นแนว เช่น ดอกประทุมมา แกลดิออลัส ลิ้นมังกร ฯลฯ
  2. ดอกไม้กลีบซ้อน (Mass Flowers) คือดอกไม้ดอกเดี่ยวมีกลีบดอกมากและดูมีน้ำหนัก ดอกไม้ประเภทนี้สามารถจัดวางเพื่อสร้างความสมดุลให้น้ำหนักสายตา และเมื่อนำมาจับกลุ่มรวมกันก็จะเป็นจุดอ่อนของการจัดได้เช่น ดอกเบญจมาศชนิดกลีบลา และชนิดกลีบซ้อน
  3. ดอกไม้ที่มีรูปทรงเด่นชัด (Form Flowers) ดอกไม้พวกนี้มักมีกลีบไม้มาก แต่เห็นรูปทรงได้ชัดเจน เช่น ลิลลี่ ทิวลิป กุหลาบ คาร์เนชั่น ดอกกระเจียว เบิร์ดออฟพาราไดซ์ กล้วยไม้คัทรียา หน้าวัว เป็นต้น และด้วยลักษณะดอกเด่นของฟอร์มฟลาวเวอร์ จึงมักจะถูกวางให้เป็นจุดเด่นของการจัด

4. ดอกไม้แต่งเติม (Filler Flowers) คือดอกไม้กลีบที่มีรูปลักษณะเป็นดอกเล็กๆ แระรายเป็นกลุ่มช่อ เช่น ยิบโซฟิลล่า แอสเตอร์ คัตเตอร์ เดซี่ สแตตีส แคสเปียร์ สร้อง