ละอองเรณู

Posted on: พฤษภาคม 11, 2015, by :

ตัวอย่างกลีบดอกของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ

  1. เกสรตัวผู้ เกสรตัวผู้ เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไป เป็นอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชเกสรตัวผู้ประกอบด้วย

(3.1) อับละอองเรณู ซึ่งมีละอองเรณูอยู่ภายในมีลักษณะเป็นผงสีเหลือง และภายในละอองเรณูมีเซลล์ สืบพันธุ์

(3.2) ก้านชูอับละอองเรณู

  1. เกสรตัวเมีย เกสรตัวเมียเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุด ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ประกอบด้วย

(4. 1) ยอดเกสรตัวเมีย คือ ส่วนปลายสุดของก้านเกสรตัวเมีย มีลักษณะเป็นปุ่ม มีขนหรือ

(4.2) ก้านเกสรตัวเมีย คือ ส่วนที่อยู่ต่อจากยอดเกสรตัวเมียลงมา มีลักษณะเป็นท่อยาว เรียวลงมาถึงรังไข่