Jasminum

Posted on: พฤษภาคม 28, 2015, by :

-ทิวลิปสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์แห่งความผิดหวัง ถ้าอกหัก ก็ควรมอบดอกทิวลิปสีเหลืองให้แก่ใครคนนั้นเพื่อบอกเขาถึงหัวใจที่เป็นทุกข์ และสิ้นหวังในรักของผู้รับ

– ทิวลิปหลายสีในช่อเดียว “ดวงตาแสนสวยของคุณ ทำให้ฉันคลั่งไคล้”

ดอกเดซี่ (Daisy)

– ดอกเดซี่สีชมพูหรือสีขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีโชค ผู้ให้แสดงความปรารถนาดีและอยากอวยพรให้ผู้รับมีโชคดีเสมอไป จึงได้มอบดอกเดซี่ให้ในวาระโอกาสนั้น “สำหรับคุณที่ไร้เดียงสา”

ดอกมะลิ (Jasminum)

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นมะลิไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความรักความคิด ถึงแก่บุคคลทั่วไปเพราะดอกมะลิเป็นดอก ไม้ประจำวันแม่แห่งชาติซึ่งเป็นสัญลักณณ์แสดงถึงความรักของลูกต่อแม่และผู้ ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนอกจากนี้คนไทย โบราณยังเชื่ออีกว่า บ้านใดปลูกต้นมะลิไว้ประจำบ้าน จะทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ เพราะดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์ ขาวสะอาด ซึ่งคนไทย