ดอกเบญจมาศสีเหลือง

Posted on: พฤษภาคม 28, 2015, by :

– ดอกเบญจมาศสีเหลือง เป็นดอกไม้แห่งความโชคดี นิยมมอบดอกเบญจมาศเหลืองแก่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรู้จักกันเมื่อไปเยี่ยม เยียนหลังจากมิได้พบกันมานานแล้ว หรือเพิ่งไปมาหาสู่บ้านเขาเป็นคราวแรก (รักที่บางเบา อ่อนไหวง่าย)

-ดอกเบญจมาศสีแดง เป็นดอกไม้แห่งความรัก นิยมมอบดอกเบญจมาศสีแดง เพื่อแสดงถึงความรักใคร่ชอบพอ

– ดอกเบญจมาศสีขาว เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ สามารถมอบดอกเบญจมาศสีขาวให้แก่ผู้ใดก็ได้ เพื่อแสดงความซื่อสัตย์ภักดี ไม่จำกัดว่าผู้รับต้องเป็นเพศตรงข้ามเท่านั้น

เยบีร่า (Gerbera)

ดอกเยอบีร่าเป็นดอกไม้ประจำราศีสิงห์ค่ะ ความหมายของเยอบีร่ามีด้วยกันสองความหมายคือ ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา กับ ความเข้มแข็ง จึงแปลความมาได้ หมายถึง จิตใจที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็ง” หรือ เธอคือแสงอาทิตย์ แห่งชีวิตฉัน