ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: เมษายน 11, 2015, by :

ชื่อดอกไม้

วรรณคดีที่กล่าวถึง

ถิ่นกำเนิด

กระดังงา

รามเกียรติ์ นิราศกลาง

ไทย ฟิลิปปินส์

กาหลง

รามเกียรติ์ อิเหนา บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย นิราศขุนช้างขุนแผน พระอมัยมณี

ไทย  พม่า

แก้ว

รามเกียรติ์ อิเหนา ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย ขุนช้างขุนแผน

ไทยพม่า