ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: พฤษภาคม 11, 2015, by :

ธาตุ ไนโตรเจน ธาตุโพแทสเซียม และธาตุฟอสฟอรัส ถ้าพืชขาดแร่ธาตุอาหารดังกล่าวมาแล้วถ้าแม้จะมีน้ำ อากาศ แสงแดดอย่าง เพียงพอ พืชก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้และอาจตายได้ไปในที่สุด

นอกเหนือจากปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตของพืชที่สำคัญทั้ง 4 อย่าง คือ น้ำ อากาศ แสงแดด และแร่ธาตุ ยังมีปัจจัยอื่น ที่ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี เช่น อุณหภูมิที่พอเหมาะกับพืชแต่ละชนิดแต่ละพันธุ์ หากเรานำพืชในเขตหนาวไปปลูกในเขตร้อน การเจริญเติบโตก็จะไม่มี สภาพของดินที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทราย ก็มีผลโดยตรงต่อ การเจริญของพืช

10 ดอกไม้ที่อันตรายที่สุดในโลก มีดอกอะไรบ้างนั้น มาดูกัน….

อันดับ 10 Narcissus

ดอกนาร์ซิสซัสนี้ ว่ากันว่า มีพิษร้ายแรงมากมาย

มีหลายคนที่สับสนแยกไม่ออกระหว่างดอกไม้นี้กับหัวหอม

แต่ถ้ากินเข้าไปแล้วล่ะก็ เจอดีแน่

ทั้งอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วงอย่างแรง

อันดับ 9 Rhododendron