ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: พฤษภาคม 28, 2015, by :

ดอกทานตะวัน (Sunflower)

ดอกทานตะวันเป็นดอกไม้แทนความหยิ่งทะนง ไม่นิยมมอบดอกไม้นี้ให้แก่กัน “รักของฉันมั่นคงและภักดีต่อเธอเสมอ ดุจดั่งทานตะวันที่ไม่เคยหันมองผู้ใดนอกจากดวงอาทิตย์”

ดอกบัว (Water Lily)

ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพัน ความห่วงใย คนไทยเราเชื่อว่าดอกบัวเป็นดอกไม้แทนความหลุดพ้นจากความไม่รู้ จึงนิยมใช้ดอกบัวบูชาพระ แต่ในตำนานยุโรปนิยมให้ดอกบัวเพื่อแทนความรู้สึก ห่วงใยอาทรและความผูกพันต่อกัน

– บัวสาย = “หัวใจบริสุทธิ์”

– บัวหลวง = “รักที่หมางเมิน”

ดอกกล้วยไม้ (Orchid)