ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: พฤษภาคม 28, 2015, by :

ดอกพิทูเนีย (Petunia)

เป็นดอกไม้แทนความไม่สิ้นหวัง ถ้าได้รับดอกไม้นี้แสดงว่าผู้ให้อยากบอกว่ายังคงมีความหวังในตัวผู้รับเสมอไป

ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrengea)

ดอกไฮเดรนเยียทุกสี เป็นดอกไม้แห่งหัวใจด้านชา ไม่ควรมอบดอกไม้นี้ให้แก่ผู้ใด นอกจากอยากจะตัดพ้อผู้รับว่า เขาหรือเธอ ช่างเป็นคนใจด้านชาเสียเหลือเกิน หรือ เป็นดอกไม้แทนความโดดเด่น

ดอกกุหลาบ (Rosa)

– กุหลาบดอกเดียว ดอกไม้สำหรับแทนความหมาย “รักฉันแม้เรียบง่าย แต่ก็มั่นคงกับเธอผู้เดียว”

– กุหลาบแดงและขาวรวมกัน ดอกไม้สำหรับสื่อความหมายให้รู้ว่า “สองเราเป็นหนึ่งเดียวกัน”

– กุหลาบแดงเข้ม(สีเหมือนไวน์แดง) แทนคำว่า “เธอช่างสวยเหลือเกิน”