ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: มิถุนายน 3, 2015, by :

แดง  ดอกมีน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นได้  เช่นเดียวกับมะลิ  ส่วนของดอกที่เป็นหลอด  สกัดเป็นสีย้อมผ้าไหม  ใบใช้แก้ไข้และโรคปวดตามข้อ  น้ำคั้นจากใบใช้เป็นยาระบาย  และเป็นยาขมเจริญอาหาร

บุนนาค

“….พิกุลบุนนาคมากมี

ตามทางหว่างวิถีสีขาวสด

ชมพลางทางเร่งรีบรถ

เลียบตามบรรพตคีรี…”

วรรณคดี : “อิเหนา”  ตอนท้าวปันจะรากันไปในพิธีอภิเษกสังคามาระตา

ผู้ประพันธ์ :  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ชื่อพฤกษศาสตร์  :  Mesua  ferrea, L.

ชื่อสามัญ          :  Indian  Rose  Dhestnut, Iron  Weed