ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: มิถุนายน 12, 2015, by :

ศรีสะเกษ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกลำดวน

  1. ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ดังนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัด

สระแก้ว ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกแก้ว

ปราจีนบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกปีป

ฉะเชิงเทรา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรีป่า

ชลบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่

ระยอง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่

จันทบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเหลืองจันทบูร

ตราด ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกฤษณา

  1. ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ดังนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัด