ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: มิถุนายน 12, 2015, by :

กระบี่ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทุ้งฟ้า

พังงา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกจำปูน

ภูเก็ต ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเฟื่องฟ้า

พัทลุง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพะยอม

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกศรีตรัง

ปัตตานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกชบา

สงขลา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสะเดาเทียม

สตูล ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกาหลง

นราธิวาส ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบานบุรี

ยะลา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพิกุล