ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: มิถุนายน 12, 2015, by :
  1. จังหวัดกาฬสินธุ์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพะยอม
  2. จังหวัดกำแพงเพชร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพิกุล
  3. จังหวัดขอนแก่น : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกราชพฤกษ์
  4. จังหวัดจันทบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเหลืองจันทบูร

ดอกทุ้งฟ้า

ดอกทุ้งฟ้า

ดอกกาญจนิกา

ดอกกาญจนิกา

ดอกพะยอม

ดอกพะยอม

ดอกพิกุล

ดอกพิกุล