ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: มิถุนายน 26, 2015, by :

เบญจมาศสีขาวให้แก่ผู้ใดก็ได้ เพื่อแสดงความซื่อสัตย์ภักดี ไม่จำกัดว่าผู้รับต้องเป็นเพศตรงข้ามเท่านั้น

เยบีร่า (Gerbera)

ดอกเยอบีร่าเป็นร้านดอกไม้ อุดรธานีประจำราศีสิงห์ค่ะ ความหมายของเยอบีร่ามีด้วยกันสองความหมายคือ ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา กับ ความเข้มแข็ง จึงแปลความมาได้ หมายถึง จิตใจที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็ง” หรือ เธอคือแสงอาทิตย์ แห่งชีวิตฉัน

ดอกทานตะวัน (Sunflower)

ดอกทานตะวันเป็นร้านดอกไม้ อุดรธานีแทนความหยิ่งทะนง ไม่นิยมมอบร้านดอกไม้ อุดรธานีนี้ให้แก่กัน “รักของฉันมั่นคงและภักดีต่อเธอเสมอ ดุจดั่งทานตะวันที่ไม่เคยหันมองผู้ใดนอกจากดวงอาทิตย์”

ดอกบัว (Water Lily)

ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพัน ความห่วงใย คนไทยเราเชื่อว่าดอกบัวเป็นร้านดอกไม้ อุดรธานีแทนความหลุดพ้นจากความไม่รู้ จึงนิยมใช้ดอกบัวบูชาพระ