ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: มิถุนายน 26, 2015, by :

มือถือของเจ้าสาวมักจะต้องมีดอกลิลลี่แซมอยู่เสมอ เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ และความจริงใจ สามารถใช้ร้านดอกไม้ อุดรธานีนี้มอบให้แก่เพื่อน ญาติพี่น้องหรือคนรักได้โดยไม่จำกัดผู้รับ “ความรักในอุดมคติ” “ความอ่อนหวาน” “ความสุขที่หวนคืน”

ดอกไลแล็ก โพลีแอนธัส (Lilac Polyanthus)

เป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น นิยมใช้ร้านดอกไม้ อุดรธานีนี้แสดงความรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในตัวผู้รับ “ความรู้สึกเมื่อแรกรัก” “ความรักครั้งแรกที่หวานฉ่ำ”

ดอกคาร์เนชั่น (Carnation)

– คาร์เนชั่นสีขาว เป็นสัญลักษณ์ของความชื่นชมยินดี นิยมใช้ดอกคาร์เนชั่นสีขาวมอบให้ในวาระโอกาสแห่งการแสดงความยินดีต่างๆ

– คาร์เนชั่นสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความเหยียดหยาม ถ้ามอบคาร์เนชั่นสีเหลืองให้แก่ผู้ใด แสดงว่าผู้ให้รู้สึกดูหมิ่นดูแคลนผู้รับเป็นอย่างมาก

– คาร์เนชั่นสีแดง เป็นสัญลักษณ์ของหัวใจที่แตกสลาย ถ้าได้รับดอกคาร์เนชั่นสีแดงจากผู้ใด แสดงว่าผู้ให้ต้องการบอกว่าถูกผู้รับหักอกจนใจสลายแล้ว “แด่หัวใจที่น่าสงสารของฉัน” หรือ “หัวใจที่แห้งเหี่ยว”