ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: มิถุนายน 28, 2015, by :

พระบาทสมเด็จพระเลิศหล้านภาลัย ( รัชกาลที่ ๒ ) บทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ( รัชกาลที่ ๕ )  มัทนะพาธา  ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ( รัชกาลที่ ๖ ) ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดี  โคลงนิราศนรินทร์  ของ  นายนรินทร์  ธิเบศร์ ( อิน ) บทละครเรื่องพระอภัยมณี ของ พระสุนทรโวหาร ( สุนทรภู่ ) ลิลิตพระลอ  โคลงโลกนิติ  ขุนช้างขุนแผน   ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดี กาพย์พระไชยสุริยา  บุณโณวาทคำฉันท์  ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดี กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง    ลิลิตตะเลงพ่าย    เป็นต้น

กาพย์เห่เรือ

นายฉันท์  ขำวิไล

“ทานตะวันหันรับแสง          พระแสดงแจงธรรมา

ล้ำเลิศเกิดปัญญา              ด้วยศรัทธาที่เบิกบาน

การะเวกเหมือนเอกองค์   พระผู้ทรงสุขสำราญ

เป็นเอกวิเวกหวาน              โปรดประทานพระสัทธรรม

กาหลงสัตว์หลงโลก          ว่ายเวียนโศกสุดระกำ