ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: มิถุนายน 28, 2015, by :

จำปา รามเกียรติ์ อิเหนา เงาะป่า         ไทย  จีน  มาเลเซีย อินเดีย

ชงโค          รามเกียรติ์  อิเหนา  ลิลิตตะเลงพ่าย    จีน   อินเดีย

ช้องนาง      รามเกียรติ์ ลิลิตพระลอ   ทวีปแอฟริกา

นางแย้ม       รามเกียรติ์ อิเหนา ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย       ไทย พม่า อินโดนีเซีย

ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดีไทย

ร้านดอกไม้ อุดรธานี ในวรรณคดีไทย หมายถึงร้านดอกไม้ อุดรธานีที่บรรดากวีไทยท่านได้พรรณาไว้เป็นบทร้อยกรองอย่างไพเราะใน หนังสือวรรณคดี เช่น รามเกียรติ์  อิเหนา เงาะป่า ดาหลัง ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก กาพย์ห่อโคลงนิราศทองแดง นิราสหริภุญชัย นิราศพระประธม นิราศสุพรรณ นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง นิราศอิเหนา นิราศเจ้าฟ้าลิลิตพระลอ และลิลิตตะเลงพ่าย

เป็นความสามารถเฉพาะตัวของกวีไทย ที่ได้พรรณาชื่อร้านดอกไม้ อุดรธานีหลายชนิดไว้อย่างไพเราะ ทั้งลักษณะ สีสัน กลิ่น ทำให้ผ้อ่านเกิดมโนภาพ