ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: เมษายน 11, 2015, by :

ช่อฉัตร (verticillate) ช่อดอกที่มีดอกย่อยเกิดบริเวณรอบข้อของแกนกลาง คล้ายฉัตรเป็นวง เช่น ช่อดอกกะเพราะ โหระพา

องค์ประกอบอื่นๆ ของดอก

ใบประดับคล้ายกลีบดอก (petaloid bract) ใบประดับที่มีสีสันคล้ายกลีบดอก เช่น ใบประดับของเฟื่องฟ้า

วงใบประดับ (involucres, involucral bract, phyllary) ใบประดับที่เปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะคล้ายเกล็ดปลา หรือหนาม เช่น ใบประดับของบานชื่น ดาวกระจาย ทานตะวัน

วงกลีบเลี้ยงคล้ายกลีบดอก (petaloid calyx)            วงกลีบเลี้ยงที่มีสีสันคล้ายกลีบดอก เช่น กลีบเลี้ยงดอกดอนย่า

กาบหุ้มช่อดอก (spathe)       ใบประดับขนาดใหญ่ที่รองรับช่อดอกและมีสีสันต่างๆ เช่นกาบหุ้มช่อดอกของปลีกล้วย หน้าวัว

ริ้วประดับ (epicalyx)  ใบประดับที่ลดรูปเป็นริ้วเล็กๆ เช่นใบประดับของชบา พู่ระหง

การที่คนเราจะจัดดอกไม้ได้อย่างสวยงามนั้น ควรจะศึกษาเรื่องของลักษณะของดอกไม้ แต่ละแบบสามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิดด้วยกัน คือ