ชื่อวิทยาศาสตร์: Passiflora x alatocaeruleac Lindley.   […]